พันธกิจ

“เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนถึงมือผู้บริโภค”

Safety Test

Efficacy Test

Solar Test