บริการของเรา

Safety Test

Efficacy Test

Solar Test

จุดมุ่งหมายของเรา

“เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนถึงมือผู้บริโภค”

ข่าวสารและกิจกรรม

ทดสอบเครื่องสำอาง
การทดสอบเครื่องสำอาง มีผลอย่างไรในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันมีปัญหา แพ้เครื่องสำอาง อยู่ไม่น้อย ทำให้คนสนใจในเรื่องของความปลอดภัยในเครื่องสำอางมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อ เครื่องสำอางที่ระบุว่า ไม่มีส่วนผสมของ steroid หรือ alcohol เป็นต้น