ทดสอบประสิทธิภาพครีมกันแดด

ทดสอบประสิทธิภาพครีมกันแดด

ทดสอบครีมกันแดด
บริการทดสอบครีมกันแดด

ครีมกันแดด การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด เพื่อยืนยันผลว่าเครื่องสำอางกันแดดนั้น สามารถปกป้องผิวหนังหรือส่วนของร่างกายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ได้ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังได้

การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด สามารถทดสอบได้ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในกลุ่มอาสาสมัคร (In vivo) และการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในหลอดทดลอง (In vitro) โดยการทดสอบแบบ In vivo เป็นการทดสอบด้วยเครื่อง Solar simulator ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีกลไกเสมือนว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ และทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครเปรียบเสมือนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง ตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ จึงทำให้ผลการทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากกว่าการทดสอบแบบ In vitro

 

Ultraviolet A Protection Factor (UVAPF)

ทดสอบครีมกันแดด1
การทดสอบครีมกันแดด

              ความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการป้องกันรังสี UVA ที่เป็นตัวการให้ผิวหนังดำคล้ำและทำลายความยืดหยุ่นของเซลล์ผิว เป็นสาเหตุให้เกิดจุดด่างดำและริ้วรอยก่อนวัยอันควร การทดสอบความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการป้องกันรังสี UVA จากแสงแดด จะดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐาน ISO 24442:2011 โดยการทาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดลงบนแผ่นหลังอาสาสมัครและฉายแสงด้วยเครื่อง Solar simulator จากนั้นประเมินผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดจากการเกิดรอยดำบนผิวหนัง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์กันแดดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA จากแสงแดดได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

อ่านต่อ