Efficacy Test

“การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพผิว”

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นการประเมินความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้เกิดประสิทธิผลตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนี้สามารถให้ผลลัพธ์แก่ความต้องการของผู้บริโภคในด้านนั้นๆ ได้จริงตามคำที่กล่าวอ้าง

บริษัท Dermscan Asia ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อส่งต่อความมั่นใจของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการถึงมือผู้บริโภค โดยการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครอย่างน้อย 20 คน และผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 4-8 ชั่วโมง, 21 วัน หรือ 28 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการและชนิดของงานวิจัยนั้นๆ) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ, แพทย์ผิวหนังและเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

 

การทดสอบที่ให้บริการ

• Whitening / Lightening / Brightening

การทดสอบเพื่อวัดสีผิว

• Depigmentation

การทดสอบประสิทธิภาพการลดเลือนของจุดด่างดำ

• Anti-wrinkles

การทดสอบประสิทธิภาพการลดเลือนริ้วรอยของผลิตภัณฑ์

• Firming

การทดสอบประสิทธิภาพการกระชับของผิวหลังใช้ผลิตภัณฑ์

• Moisturizing

การทดสอบประสิทธิภาพความชุ่มชื้นของผิว

• Smoothing

การทดสอบประสิทธิภาพความเรียบเนียนของผิว

• Non-comedogenic / Non-acnegenic

การทดสอบประสิทธิภาพในการไม่ก่อให้เกิดสิวของผลิตภัณฑ์

• Scar Improvement

การทดสอบประสิทธิภาพการลดเลือนรอยแผลเป็น

• Non-drying/ Transepidermal water loss (TEWL)

การทดสอบประสิทธิภาพการระเหยของน้ำจากผิว

• Sebum-control

การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมความมัน

• Deep cleansing

การทดสอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์